Stowarzyszenie Sportu Osób Niepełnosprawnych "SSON" w Raciborzu


Nr. KRS 0000001106

Nr konta Stowarzyszenia
Bank Śląski O. Wodzisław nr 76 1050 1403 1000 0022 0788 530

Stowarzyszenie Sportu Osób Niepełnosprawnych "SSON" to organizacja pożytku publicznego zajmująca się aktywizacją osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Główną misją naszego stowarzyszenia jest finansowanie działalności Reprezentacji Polski Rugby na Wózkach Inwalidzkich.
Organizujemy zgrupowania, treningi, turnieje w których nasza reprezentacja odnosi ogromne sukcesy na arenie międzynarodowej.

Zachęcamy Państwa do wsparcia finansowego naszego stowarzyszenia!

Obszary działań:
Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Sport, turystyka, wypoczynek
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.