Sąd Rejonowy w Chodzieży


I Wydział Cywilny

sekretariat pokój 10
tel. 0 67 28 20 232 wewn. 33 , 39
e-mail cywilny@chodziez.sr.gov.pl


II Wydział Karny

sekretariat pokój 19, 22, 23 (na piętrze)
tel. 0 67 28 20 232 wewn. 25 i 41
tel./fax. 067 282-01-31
e-mail karny@chodziez.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny
sekretariat pokój 3 (na parterze)
tel. 0 67 28 20 232 wewn. 27
e-mail rodzinny@chodziez.sr.gov.pl

IV Wydział Pracy
sekretariat okój 5 (na parterze budynku przy ul. Krasińskiego 8)
tel. 0 67 28 20 232 wewn. 37
e-mail w.pracy@chodziez.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych
sekretariat pokój 7 (na parterze)
tel. 0 67 28 20 232 wewn. 22
e-mail ksiegi.wieczyste@chodziez.sr.gov.pl

VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sadu Rejonowego w Chodzieży z siedzibą w Wyrzysku
sekretariat pokój 5
tel. 0 67 28 62 440
e-mail ksiegi.wyrzysk@chodziez.sr.gov.plsąd rejonowy Chodzież, sąd Chodzież, sad chodziez, sad rejonowy chodziez, sądy Wielkopolskie, wydział ksiąg wieczystych Chodzież, wydzial ksiag wieczystych Chodziez, wydział cywilny sądu rejonowego w Chodzieży, wydział karny sadu rejonowego w Chodzieży, wydział rodzinny sadu rejonowego w Chodzieży,