KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W GOSTYNINIE - TOMASZ LEWANDOWSKI KANCELARIA KOMORNICZA GOSTYNIN


TOMASZ LEWANDOWSKI KANCELARIA KOMORNICZA
UL. JANA PAWŁA II 2A,
09-500 GOSTYNIN
tel. 24 262 8578

NR KONTA 86 1240 3174 1111 0010 5100 1224


Komornikom powierza się w szczególności następujące zadania:
1) wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń
2) wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności
3) sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratorakomornik gostynin, kancelaria komornicza gostynin, komornicy gostynin, windykacja należności gostynin, egzekucja komornicza gostynin, windykacja gostynin, windykacja długów Gostynin, komornik płock, kancelaria komornicza płock, komornicy płock, windykacja należności płock, egzekucja komornicza płock, windykacja płock, windykacja długów płock,